برای اتصال دو عدد شافت به منظور چرخش، انتقال گشتاور و سرعت از مدل‌های مختلف کوپلینگ استفاده می‌شود. الکتروموتور و انواع موتورهای احتراقی که به مدل‌های مختلف پمپ صنعتی نظیر پمپ هیدرولیک و پمپ آب متصل می‌شوند از مدل‌های مختلف کوپلینگ استفاده می‌کنند. کوپلینگ‌های صنعتی در مدل‌های متنوع با کاربری‌های مختلف ساخته شده اند.