پمپ دستگاه پلاستیک سازی

آشنایی با کاربری انواع پمپ های هیدرولیکی استفاده از آنها در دستگاه های پلاستیک سازی

فروش و تامین و تعمیر انواع پمپ‌های هیدرولیک دستگاه ساخت پلاستیک

در فروشگاه هیدرولیک هیدشاپ انواع پمپ هیدرولیک ماشین‌آلات تزریق پلاستیک شامل انواع پمپ پیستونی ، “پمپ‌های هیدرولیک” پره‌ای یا کارترجی ، ((پمپهای هیدرولیک)) دنده‌ای برای مقایسه و انتخاب و خرید قرار گرفته است.

«توجه کنید که ؛ “پمپ هیدرولیک” جهت تامین دبی در سیستم هیدرولیک مورد استفاده می‌شود.»

پمپ های سیستم هیدرولیک انواع ماشین آلات تزریق پلاستیک، دستگاه های ساخت پت، دستگاه بادکن پلاستیک ( بادی) و …  تامین و تهیه می‌شود.

پمپ‌های هیدرولیکی بر اساس مقدار جابجایی سیال در هر دور چرخش در واحد سی‌سی در دور (cc/min) تقسیم‌بندی می‌شوند که با توجه به سرعت چرخش الکتروموتور یا دیزل‌ژنراتور کوپل‌شده با پمپ ، خروجی بر اساس لیتر در دقیقه (L/min) تعریف می‌شود.


پمپ دستگاه پلاستیک سازی