هیدروموتور ترمزدار  | ترمز هیدرولیکی

فروش و تامین انواع ترمزهای هیدرولیکی با کاربرد صنعتی

بررسی و انتخاب هیدروموتورهای ترمز دار صنعتی در سایز و ابعاد و توان های مختلف

ترمز هیدرولیک صنعتی همانطور که از نامش پیداست برای ترمز و توقف یک سیستم مکانیکی استفاده می‌شود.

در سیستم های مکانیکی صنعتی که چرخش سازه بخشی از فرآیند حرکت باشد برای توقف قسمت مکانیکی در حال چرخش ، ما بین هیدروموتور و سازه مکانیکی در حال چرخش یک ترمز هیدرولیکی قرار می‌دهند .

سازه های مکانیکی در حال حرکت باعث اعمال نیروی معکوس به موتور هیدرولیکی و سیستم هیدرولیکی میشوند . برای توقف آنی و عدم حرکت هیدروموتور ، ترمز هیدرولیکی این امر را میسر می‌سازد.

این ترمزهای هیدرولیکی با اعمال فشار سیال ، رها میشوند و در زمانیکه فشار قطع شود ترمز فعال میشود.

این فشار میتواند از همان سیال تحت فشاری که به هیدروموتور اعمال می‌شود تامین شود . به عبارت دیگر در زمان چرخش هیدروموتور ترمز رها بوده و سیستم میچرخد و به محض قطع جریان و عدم فشار این ترمز فعال میشود و باعث توقف چرخش ناشی از وزن می‌شود.

در فروشگاه هیدرولیک هیدشاپ HYDSHOP انواع ترمزها از برندهای مختلف برای بررسی و انتخاب قرار داده شده است. برای انتخاب و تامین این قطعه با ما تماس بگیرید.


هیدروموتور ترمزدار  | ترمز هیدرولیکی