فروش و تامبن شیرآلات ریلیف کننده فشار هیدرولیک ایتون ویکرز EATON VICKERS انگلستان

بررسی و انتخاب و خرید انواع شیر ریلیف کننده فشار ویکرز VICKERS

 در  این دسته مدل‌های «ریلیف ولو CG2V ویکرز» ، «ریلیف ولو CG5V ویکرز» ، «ریلیف ولو DGMC ویکرز»  قرار دارد.

سایزهای رلیف ولوها  (1/4)  – (3/8)  –  (1/2) – (3/4) – (1) –  (1.1/4)  اینچ می‌یاشد که با توجه به دبی سیال هیدرولیک در دقیقه انتخاب میشود.

فرمان‌های ریلیف باز و رلیف بسته  با توجه به عملکرد سیستم هیدرولیک و  همچنین حالت تنظیم دستی و برقی ( در ولتاژهای مختلف) برای سیستم انتخاب میشود.

در یک سیستم هیدرولیک از ریلیف ولو ویکرز VICKERS یا همان شیر فشارشکن هیدرولیک یه منظور : حفاظت از پمپ هیدرولیک در برابر فشار ، تعیین بیشینه فشار سیستم استفاده می‌شود.


ریلیف ولو ویکرز VICKERS