کیت شارژ آکومولاتور هیداک

Hydac ساخت آلمان

کیف دار و بدون کیف

سری FPU شامل

شیر کنترل فشار | نازل | شیلنگ | مانومتر