پمپ پره‌ای هیدرولیک با الکتروموتور

پمپ پره‌ای دبی ثابت و کوپل شده

الکتروموتور تک و سه فاز

اتصال و نصب طبق استاندارد و کاتالوگ

اجرا طبق نقشه و سیستم شما