• پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور سه فاز
  • الکتروموتور سه فاز در توان‌های مختلف طبق سفارش
  • پمپ هیدرولیک پره‌ای (کارتریجی) در لیتراژهای مختلف
  • شیرآلات هیدرولیک کنترل جهت، فشار و دبی سیال
  • طراحی و ساخت طبق نیاز سیستم مکانیکی
  • استفاده از برندهای مختلف برای ساخت پاورپک