آموزش هیدرولیک

آموزش هیدرولیک

آموزش و آشنایی با قطعات و سیستم هیدرولیک

معرفی انواع پمپ هیدرولیک  تفاوت آنها و عملکرد آنها در سیستم هیدرولیک

آشنایی با شیرآلات کنترل جهت، کنترل فشار و کنترل دبی و نحوه نصب آنتها در یک مدار هیدرولیک

محاسبات فنی-مهندسی برای انتخاب عملگرهای سیستم مکانیکی نظیر انواع جک ها و هیدروموتورها

آشنایی با سیستم هیدرولیکی ، تعمیر و نگهداری و رفع عیب و بالابردن راندمان یک سیستم هیدرولیک


آموزش هیدرولیک