کارتریج پمپ پره‌ای هیدرولیک

ساخت صنایع هیدرولیک ایران (مشهد)

5 گالن، 8 گالن، 11 گالن، 21 گالن و 14 گالن آمریکا در 1200 RPM

از 7 الی 45 سی‌سی جابجایی در هر دور

فشار کاری دائم: 170 Bar

فشار بیشینه قابل تحمل : 190 Bar