کارتریج پمپ پره‌ای هیدرولیک

ساخت صنایع هیدرولیک ایران (مشهد)

8 گالن، 10 گالن، 12 گالن، 14 گالن، 17 گالن، 19 گالن و 21 گالن آمریکا در 1200 RPM

از 26 الی 66 سی‌سی جابجایی در هر دور

فشار دائم پمپ:  175بار

فشار بیشینه قابل تحمل : 190 Bar