در این نوشته به چند سوال ساده در رابطه با آکومولاتور های سیستم هیدرولیک پاسخ خواهیم داد.

آکومولاتور Accumulator یا مخزن جمع‌کننده یا انباره در هیدرولیک وسیله‌ای است که با ذخیره سیالِ تحتِ فشار، انرژی را در یک سامانه هیدرولیکی ذخیره می‌کند.

چرا آکومولاتور در سیستم هیدرولیک استفاده می شود؟

آکومولاتور  معمولا در سیستم های هیدرولیک نصب می شوند تا انرژی و پالس ها را خنثی کنند. به طور معمول، یک سیستم هیدرولیکی با یک آکومولاتور میتواند از یک پمپ کوچکتر استفاده کند چرا که آکومولاتور باعث ذخیره انرژی از پمپ در دورههای کم مصرف میشود.

چگونه آکومولاتور در یک سیستم هیدرولیکی کار می کند؟

در عمل، پمپ هیدرولیک باعث افزایش فشار سیستم می شود و مایع را برای ورود به آکومولاتور ذخیره می کند. (شیر کنترل جریان روغن در داخل و خارج).

هنگامی که اقدامات پایین دست مانند حرکت محرک ایجاد تقاضای سیستم، فشار هیدرولیک کاهش می یابد و آکومولاتور ذخیره سیال تحت فشار را به مدار آزاد می کند.

آکومولاتور دیافراگم چیست؟

آکومولاتور نوع دیافراگم شامل یک دیافراگم است که در پوسته محافظت شده و به عنوان یک مانع الاستیک بین روغن و گاز عمل می کند.

نیتروژن به وسیله آکومولاتور  ذخیره می شود، به منظور ذخیره فشار پیش از بارگیری.

رایج‌ترین کاربرد یک آکومولاتور در یک سامانه هیدرولیک، پشتیبانی از شدت جریان خروجی یک پمپ (دبی) و ادامه این جریان برای مدت کوتاهی پس از قطع جریان پمپ می‌باشد. در بیشتر موارد برای تحت فشار قرار دادن سیال هیدرولیکی در آکومولاتور از یک گاز تحت فشار استفاده می‌شود

در حقیقت آکومولاتورها در شرایطی که سامانه پرفشار باشد شارژ می‌شوند و وقتی که فشار سامانه کم باشد، فشار ذخیره‌شده خود را در مدار تخلیه می‌کنند.

آکومولاتورها نمی‌توانند جریانی پیوسته و با فشاری ثابت به سامانه ارسال کنند. دلیل این امر افت فشار سیال هیدرولیک پس از خروج از آکومولاتور است