کاویتاسیون در پمپهای جابجایی

مشخصات کاویتاسیون یک پمپ، اثر فشار ورودی را روی دبی پمپ شرح می‌دهد. کاهش فشار ورودی به کمتر از فشار بخار منجر به تبخیر یا جوشیدن روغن می‌شود و سیالی که وارد پمپ می‌شود مخلوطی از مایع، گازهای آزادشده و بخار هست.

در فشار خروجی صفر یا خیلی پایین، مانند هنگامی‌که پمپ به‌صورت کنارگذر … کار می‌کند، بخارها فشرده نمی‌شوند و حفره‌های بخار از بین نمی‌روند. اما در شرایط عملکرد عادی که پمپ در فشار بالایی باردار می‌شود حفره‌های بخار در اثر فشرده شدن سریع بخارها در زمان انتقال به منطقه پرفشار، از بین می‌روند.

بنابراین دبی پمپ کاهش می‌یابد، معمولاً یک افزایش یک‌درصدی در حجم بخار مخلوط روغن – بخار باعث کاهش راندمان حجمی پمپ به‌اندازه یک درصد می‌شود.

شکل زیر اثر فشار ورودی پمپ بر روی دبی با توجه به فشار خروجی ثابت و در سرعت‌های متفاوت پمپ را نشان می‌دهد.

 

کاویتاسیون در پمپهای جابجایی

کاویتاسیون در پمپهای جابجایی

کاویتاسیون در پمپهای جابجایی

کاویتاسیون  علاوه بر کاهش راندمان حجمی پمپ باعث می‌شود قطعات پمپ تحت تأثیر فشارهای بزرگ ناشی از هجوم روغن برای پر کردن فضای حفره‌های بخار از بین رفته، قرار داشته باشد.

این فشار در برخی از مواقع حتی تا 7000 bar  هم می‌رسد. هنگام مواجه با پدیده کاویتاسیون، سطح صدای تولیدی پمپ افزایش می‌یابد و صدای بسیار تیزی به گوش می‌رسد.

سطوح داخلی قطعات پمپ نیز در اثر برخورد با این فشار زیاد خراب می‌شود. بنابراین برای رفع این مشکل بایستی فشار ورودی پمپ بالاتر از فشار بخار اشباع روغن در حداکثر دمای عملکرد باشد. این فشار بین 0.3 bar   تا 0.4 bar  می‌باشد.

این پدیده ( کاویتاسیون در پمپهای جابجایی ) غیرقابل‌قبول با استفاده از روش‌های زیر از بین می‌رود:

• کاهش افت‌های فشار در ورودی پمپ با افزایش قطر لوله ورودی و کاهش طول لوله

• پرهیز از استفاده از فیلتر در ورودی پمپ

• افزایش فشار مکش پمپ به یکی از سه روش زیر :

•• استفاده از بوستر پمپ

•• استفاده از یک مخزن بسته تحت‌فشار

•• مونتاژ پمپ د زیر مخزن روغن در فاصله نزدیک

 

برگرفته از کتاب هیدرولیک صنعتی – مولف : M. Galal Rabie – ترجمه مهندس سعید هاشمی دلباز

 


 از شما سپاسگزارم که مطالب و مقالات هیدرولیکی که منتشر می‌کنم رو می‌خونید و اینکه خوشحال میشم نظرات و مطالب خودتون رو هرچند کوتاه با من در میان بگذارید. 🍀 🍀