فشار چگونه تولید می‌شود؟

 

فشار زمانی حاصل می‌شود که یا مانعی در مسیر جریان سیال به وجود آید و یا مقاومتی در مقابل نیرویی که می‌خواهد سیال مایع را به حرکت درآورد ظاهر شود.

ایجاد تمایل در مایع برای به حرکت درآمدن، ممکن توسط یک پمپ مکانیکی انجام پذیرد و یا ممکن است خیلی ساده توسط وزن خود مایع فراهم شود. بدیهی است که فشار در هر نقطه از یک توده آب، متناسب با عمق آن نقطه و در عمق‌های مساوی فشارثابت است و تنها بستگی به وزن آب در بالای آن عمق دارد.

در دوران پاسکال یک دانشمند ایتالیایی به نام تریچلی ثابت کرد که چنانچه سوراخی در انتهای مخزن آبی ایجاد شود، زمانی که مخزن پر است، سرعت خروج آب از مخزن بیشترین مقدار خود را خواهد داشت و همین‌طور که سطح آب پایین میاید، سرعت مذکور کاهش پیدا می‌کند.

 

تاثیر عمق آب بر فشار آب خروجی

تاثیر عمق آب بر فشار آب خروجی

 

به‌عبارت‌دیگر به همان میزان که ارتفاع آب کاهش می‌یابد فشار هم کاهش می‌یابد. تریچلی تنها توانست فشار را در کف مخزن تعیین و آن را برحسب ارتفاعی از ستون آب بیان کند. امروزه ما قادر هستیم فشار را در هرکجا درون هر مایع و یا گاز ، خیلی راحت‌تر بیان کنیم و تنها چیزی که لازم است بدانیم این است که یک فوت مکعب از سیال چه مقدار وزن دارد.

باید دانست که در بسیاری از مواقع برای بیان فشار از لفظ فشار ارتفاع یا حد استفاده می‌شود.

 

فشار اتمسفر

فشار اتمسفر چیزی جزء فشار هوای موجود در جوی که ما در آن زندگی می‌کنیم نیست و آن‌هم مربوط است به وزن هوا در سطح دریا، وزن ستونی از هوا به سطح قاعده یک اینچ مربع و به ارتفاع زمین تا جو، برابر 14.7 پوند است. لذا فشار معادل 14.7 PSI  است. البته هرقدر که از سطح زمین بالاتر رویم از وزن ستون هوا کاسته می‌شود، لذا فشار هم کاهش می‌یابد. همین‌طور در سطح پایین‌تر از سطح دریا ، فشار پیش از 14.7 PSI است. در فضایی که فشار از فشار اتمسفر کمتر است، گفته می‌شود خلأ یا خلأ نسبی وجود دارد . در ضمن خلأ کامل زمانی حاصل می‌شود که اصلاً فشاری وجود نداشته باشد و یا به عبارتی، مقدار فشار 0 PSI باشد.