جک هیدرولیک دو طرفه

کورس حرکتی 60 سانتیمتر

ساخت جک با قدرت حرکتی متفاوت  

ساخت جک با نصب و اتصال مختلف در سازه 

ساخت جک با انواع شافت خروجی برای اتصال به سازه