خنک کن مدل 160

خنک‌کن سیال با آب سرد

سطح حرارتی : 16ft2

طول نهایی : 100 سانتی‌متر

قطر پوسته : 5 اینچ (12.5 سانتی‌متر)

ورودی-خروجی روغن : 40 میلیمتر

ورودی-خروجی آب : 25 میلیمتر