خنک کن مدل 302

خنک‌کن سیال با آب سرد

سطح حرارتی : 7ft2

طول نهایی : 70 سانتی‌متر

قطر پوسته : 4 اینچ (10 سانتی‌متر)

ورودی-خروجی روغن : 40 میلیمتر

ورودی-خروجی آب : 20 میلیمتر