خنک کن مدل 360

خنک‌کن سیال هیدرولیک با آب سرد

حداکثر دبی روغن : 250 لیتر

سطح حرارتی : 49ft2

طول نهایی : 116 سانتی‌متر

قطر پوسته : 8 اینچ (20 سانتی‌متر)

ورودی-خروجی روغن : 40 میلیمتر

ورودی-خروجی آب : 40 میلیمتر