خنک کن مدل 501

خنک‌کن سیال با آب سرد

سطح حرارتی : 9ft2

طول نهایی : 59 سانتی‌متر

قطر پوسته : 5 اینچ (12.5 سانتی‌متر)

ورودی-خروجی روغن : 40 میلیمتر

ورودی-خروجی آب : 25 میلیمتر