خنک کن مدل 560

خنک‌کن سیال هیدرولیک با آب سرد

حداکثر دبی روغن : 400 لیتر

سطح حرارتی : 122ft2

طول نهایی : 171 سانتی‌متر

قطر پوسته : 10 اینچ (25 سانتی‌متر)

ورودی-خروجی روغن : 60 میلیمتر

ورودی-خروجی آب : 40 میلیمتر