شیر سلونوئیدی دوپلماتیک

شیر برقی سری DS5 دوپلماتیک ایتالیا

سایز 3/8 اینچ

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

بیشینه عبور سیال : 150 LITER