شیر دستی هیدرولیک

دارای دو دسته فرمان

سایز 1/2 اینچ

قابلیت فنری و قفلی بودن