شیر برقی رکسروت 

ولو رکسروت سری M-3SE

شیر برقی سایز 6 

بوبین 24 و 220 ولت

315 / 420 / 630 باری