شیر نورگرن NORGREN

سری 26230

شیر نامور پنوماتیک

220 ولت و 24 ولت