شیر پرپورشنال HNC  مدل EDG-01

ریلیف کننده فشار P سیال هیدرولیک

کنترل تناسبی فشار در بازه های مختلف فشار

برای آشنایی با عملکرد این ولو پرپورشنال

کاتالوگ محصول را به دقت مطالعه نمایید