هیدروموتور سای SAI

هیدروموتور پستونی سای SAI ایتالیا

هیدروموتور سری GM05  

در سایز‌های : 40 تا 200  سی‌سی CC

شافت تکخار و هزارخار