پمپ بوش رکسروت AZPU

پمپ دنده‌ای بوش رکسروت آلمان

پمپ با بدنه آلومینیومی