پمپ رکسروت A10VO100

پمپ پیستونی دبی متغیر

حجم جابجایی : 100 سی‌سی

1500RPM @ لیتر : 150

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار BAR

فشار کاری دائم : 280 بار BAR