پمپ رکسروت A10VO140

پمپ پیستونی دبی متغیر

حجم جابجایی : 140 سی‌سی

1500RPM @ لیتر : 210

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار BAR

فشار کاری دائم : 280 بار BAR