پمپ رکسروت A10VO45

پمپ پیستونی دبی متغیر

حجم جابجایی : 45 سی‌سی

1500RPM @ لیتر : 67

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار BAR

فشار کاری دائم : 280 بار BAR