پمپ بوش رکسروت A2FO

پمپ هیدرولیک پیستونی A2FO سری 10

در 1500 دور :15 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 450 بار

فشار دایم هیدرولیکی 400 بار