پمپ بوش رکسروت A2FO

پمپ هیدرولیک پیستونی A2FO سری 107

پمپ دبی ثابت و سرکج BOSCH REXROTH

در 1500 دور :160 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 400 بار

فشار دایم هیدرولیکی 350 بار