پمپ بوش رکسروت A4FO

پمپ هیدرولیک پیستونی A2FO سایز 28

پمپ دبی ثابت و  صفحه خمیده BOSCH REXROTH

در 1500 دور : 42 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 450 بار

فشار دایم هیدرولیکی 400 بار