پمپ بوش رکسروت A4FO

پمپ هیدرولیک پیستونی A4FO سایز 500

پمپ دبی ثابت و  صفحه خمیده BOSCH REXROTH

در 1500 دور : 750 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 450 بار

فشار دایم هیدرولیکی 400 بار