پمپ بوش رکسروت A4VSO

پمپ هیدرولیک پیستونی A4VSO سایز 71

پمپ دبی متغیر و  صفحه خمیده BOSCH REXROTH

در 1500 دور : 106 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 400 بار

فشار دایم هیدرولیکی 350 بار