پمپ بوش رکسروت A8VO

پمپ هیدرولیک پیستونی A8VO سایز 200

پمپ دبی متغیر و  صفحه خمیده BOSCH REXROTH

در 1500 دور : 300 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 400 بار

فشار دایم هیدرولیکی 350 بار