رکسروت لوگو REXROTH LOGO

پمپ رکسروت PGH

پمپ رکسروت 2X از سری PGH2

دبی متغیر با ساختار Internal gear

ماکزیمم فشار هیدرولیک 350 بار

فشار دایم هیدرولیکی 300 بار

تک، دو طبقه ، سه طبقه