رکسروت لوگو REXROTH LOGO

پمپ رکسروت PGH

پمپ رکسروت 3X از سری PGH5

دبی متغیر با ساختار Internal gear

ماکزیمم فشار هیدرولیک 350 بار

فشار دایم هیدرولیکی 300 بار

تک، دو طبقه ، سه طبقه