پمپ پیستونی سرکج پارکر F11

انواع مدل‌های :

F11 5 | F11 10 | F11 14

F11 19 | F11 150 | F11 250 

ماکزیمم فشار هیدرولیک : 420 بار

فشار دایم هیدرولیکی : 350 بار