پمپ پیستونی سرکج پارکر F11

انواع مدل‌های :

F12 30 | F12 40 | F12 60

F12 80 | F12 110  

ماکزیمم فشار هیدرولیک : 420 بار

فشار دایم هیدرولیکی : 350 بار