پمپ یوکن PV2R23

پمپ پره ای دوبل یوکن YUKEN

ساخت ژاپن

در کارتریج کوچک سایزهای : (سی‌سی CC)

41 – 47 – 53 – 59 – 65

در کارتریج بزرگ سایزهای : (سی‌سی CC)

76  – 96 – 116


 کارتریج کوچک @ 1500 دور : ( لیتر Liter)

61 | 70 | 79 | 88 | 97

 کارتریج بزرگ @ 1500 دور : ( لیتر Liter)

114 | 144 | 174


کارتریج سه 3 تکه

ماکزیمم فشار هیدرولیک : 210 بار BAR