هیدروموتورBOBCAT

با شافت هزار خار VHD

از سری OMT دانفوس و بلغاری

سایز 500 دانفوس

فروش و تامین قطعات یدکی