پمپ دنده ای کاساپا

سری kp20 بدنه چدنی

7.5 لیتر تا 50

فشار دائم 280 بار

ساخت ایتالیا