پمپ دنده ای کاساپا

سری kp30 بدنه چدنی

40 لیتر تا 111

فشار دائم 280 بار

ساخت ایتالیا