• آکومولاتور پیستونی هیداک
  • سری SK فشار 350 بار
  • از 0.2 لیتر تا 300 لیتر
  • فشار کاری 350 بار
  • جنس یدنه کربن استیل و استیل