پمپ پره‌ای (کارتریجی) هیدرولیک

ساخت صنایع هیدرولیک ایران (مشهد)

از 17 گالن، 25 گالن، 30 گالن، 35 گالن و 38 گالن آمریکا در 1200 RPM

از 55  الی 120  سی‌سی جابجایی در هر دور

فشار دائم پمپ :175بار

فشار بیشینه پمپ: 210 بار