سوپاپ خطی هیدرولیک

سوپاپ یکطرفه سرراهی

سایز 1.1/2 اینچ 

برندهای اروپایی و چینی