سوپاپ خطی هیدرولیک

سوپاپ یکطرفه سرراهی

سایز 3/8 اینچ 

برندهای اروپایی و چینی