یونیت پاورپک فراساحلی

طراحی و ساخت یونیت های OFFSHORE

رعایت استانداردهای دریایی

استفاده از قطعات با کیفیت روز دنیا

ساخت مخزن و قطعات با متریال طبق سفارش