دستگاه روغن کاری

با مخزن 2 و 4 لیتری

تایمردار و بدون تایمر

ولتاژ  220VAC