آکومولاتور هیدرولیک دیافراگمی

فشار مجاز هیدرولیکی : 100 بار و 250 بار و350 بار

پورت روغن: G 3/4 B و D

حداکثر دمای کاری : +80 درجه سانتی گراد

حداقل دمای کاری : -10 درجه سانتی گراد

ماکزیمم فشار شارژ : 130 بار